دیدار مرتضی فرخی، مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین