دیدار علی حیدری، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان قزوین با سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین