تجلیل از شهرداران استان قزوین با حضور استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز شهردار