آیین افتتاح پروژه های شهرداری قزوین به مناسبت روز شهردار