آیین افتتاح کارخانه آسفالت شهرداری قزوین با حضور وزیر دادگستری