ضرورت تسریع در فروش سهام شهرداری در بانک شهر

باید برای فروش سهام شهرداری قزوین در بانک شهر هرچه سریع تر تصمیم گیری شود؛ چراکه ممکن است ارزش این سهام در بورس کاهش یابد.

ضرورت تشکیل کارگروه محیط زیست در شهرداری قزوین

شهرداری قزوین برای توجه بیشتر به موضوعات زیست- محیطی در انجام پروژه‌های شهری، کارگروه محیط زیست تشکیل دهد.

بوستان های بزرگ مقیاس درقزوین احداث شود

شهرداری قزوین برای افزایش سرانه فضای سبز شهری احداث بوستانهای بزرگ مقیاس را در دستور کار قرار دهد.

فروش سهام بانک شهرنوشیدن جام زهر است

باید برای تعیین تکلیف بدهی های شهرداری به بانک شهر سریعا تصمیم گیری شود و به صورت تهاتر_نقدی با بانک شهر وارد مذاکره شویم.

بررسي وضعیت ورزش های همگانی در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست مهدیه سادات قافله باشی برگزار شد.

مصوبه- اعلام مغایرت بندهای 1و2 صورتجلسه شماره 39-98/8/11-مصوبه 119

اعلام مغایرت بندهای 1و2 صورتجلسه شماره 39-98/8/11 اعلام مغایرت بندهای 1و2 صورتجلسه شماره 39-98/8/11 ...

مصوبه-توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11-مصوبه 116

-توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11 -توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11 ...

بررسی لوایح دریافت بهای خدمات و عوارض

بیست و دوم دی ماه جلسه کمیسیون تلفیق مالی واقتصادی باخدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در تالار مردم تشکیل شد.