مصوبه- گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3-مصوبه 140

گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3 گزارش مالی سال 97 سازمان نوسازی و بهسازی 98/10/3 ...

مصوبه- مشارکت و مساعدت دربرگزاری نمایشگاه قرآن کریم 98/10/10-مصوبه 141

مشارکت و مساعدت دربرگزاری نمایشگاه قرآن کریم 98/10/10- مشارکت و مساعدت دربرگزاری نمایشگاه قرآن کریم 98/10/10- ...

بودجه شهرداری منطبق با برنامه ۵ ساله باشد

درست است از برنامه ۵ ساله شهرداری عقب هستیم؛ اما باید این فاصله ها و انحراف ها در تدوین بودجه سال آینده شهرداری کاهش یابد.

شایسته سالاری و تعهد درانتصابات ملاک عمل باشد

رییس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین از شهردار قزوین خواست تا در انتصابات به شایسته سالاری، تعهد و تخصص توجه داشته باشد.

آقای شهردار هرچه هنر دارید برای خدمت به کار بگیرید

شورا یک نهاد غیر سیاسی است و وقتی هدف خدمت به مردم است، نباید نگاه جریانی داشت؛ چراکه اعضای شوراهای اسلامي شهرها نمایندگان تمام مردم شهر هستند.

ضرورت برخورداری از نگاه متوازن در راه خدمت به مردم

باید در مسیرخدمت به مردم موضوعات سیاسی نشود و با نگاه متوازن به همه امور در راه خدمت به مردم و پیشرفت شهرگام برداشت.

لزوم شناخت محلات و تعریف کاربری برای فضاهای بلااستفاده

دیدارهای چهره به چهره با شهروندان، شناخت از محله های شهری و تعریف کاربری برای فضاهای بلا استفاده در دستورکار شهرداری قزوین قرار گیرد.

ضرورت توجه به تنظیم واقعی بودجه در شهرداری قزوین

شهرداری قزوین باید به تنظیم بودجه سال آینده توجه بیشتری داشته باشد و از ارائه بودجه غیر واقعی به شورای شهر اجتناب کند.

تنظیم بودجه سال آینده شهرداری قزوین واقعی و عالمانه است

شهردار قزوین در صحن علنی شورای اسلامی این شهر گفت: بودجه شهرداری قزوین در سال ۹۹ نسبت به سالهای اخیر واقعی تر و عالمانه تر تنظیم شده است.

تضارب آرا اتفاقات خوبی را در مدیریت شهری رقم می زند

اختلاف سلیقه و تضارب آرا باعث بهتر رصد شدن موضوعات شده و می تواند، اتفاقات خوبی را در مدیریت شهری رقم بزند.

برگزاری اولین مهرواره بانوان شهر قزوین

رییس کمیته بانوان شورای اسلامی شهر قزوین از برگزاری اولین مهرواره زنان موفق شهر قزوین خبر داد.

پرداخت نیمی از بدهی بدون چاره اندیشی برای بقیه آن بی فایده است

امروز با ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی شهرداری قزوین به بانک شهرمواجه هستیم که باید هرچه سریعتر برای پرداخت آن اقدام شود؛ چراکه پرداخت نیمی از بدهی بدون اینکه برای مابقی آن فکری شود فایده ای نخواهد داشت.

مصوبه -گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3-مصوبه 139

گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3- گزارش مالی سال 97 سازمان خدمات طراحی 98/10/3- ...