یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

پاسخگویی به مطالبات ساکنان منطقه سه شهرداری قزوینسیده منیره قوامی و احد چگینی از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در دیدار با تعدادی از ساکنان منطقه سه شهرداری قزوین مشکلات و درخواست های آنان را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ در این دیدار مردمی که عصارزاده مدیر منطقه نیز در آن حضور داشت، مردم مطالبات خود را به صورت مستقیم با آنان در میان گذاشتند.

براساس این گزارش؛ در این دیدار مراجعان مسائلی از قبیل درخواست وام و‌ کمک‌ مالی، تخفیف و تقسیط در جرائم کمیسیون ماده صد، هزینه های عوارض و نوسازی، تخفیف در هزینه تغییر کاربری زمین ها و ... را با منتخبین خود مطرح کردند.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط