شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

چگینی:

ضرورت اجرای حسابداری تعهدی در شهرداری قزوین

با اجرای حسابداری تعهدی بسیاری از مشکلات موجود در امور مالی شهرداری رفع می شود؛ بنابراین باید شهرداری را به اجرای آن مکلف کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ احد چگینی رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که به بررسی و ابلاغ سیاستهای بودجه سال ۹۹ شهرداری قزوین اختصاص داشت، گفت: در راستای شفافیت در امور مالی لازم است تا شهرداری طرح حسابداری تعهدی را اجرایی کند.

وی در ادامه سخنانش خواستار طرح دعوی حقوقی به دیوان عدالت اداری برای برخی از دستگاههایی که مانع اجرای پروژه های شهری هستند، شد و گفت: برخی از دستگاهها مانع ادامه روند اجرای پروژه های شهری شده اند که این امر موجب ضرر و زیان و خسارت به سرمایه های شهر و شهروندان خواهد شد و فرد یا ارگانی هم پاسخگوی این هدررفت سرمایه ها نیست.

رییس کمیسیون بازرسی، حقوقی و نظارت پارلمان محلی قزوین تأکید کرد: باید اینگونه مسائل به لحاظ حقوقی پیگیری و تامین دلیل و خواسته شود. همچنین باید ضرر و زیان حاصل از توقف پروژه ها نیز از عاملان آن اخذ شود.

وی همچنین ار موافقت استانداری مبنی براختصاص زمین به منظور احداث خانه نمایندگان ملت خبر داد و گفت: در جلسه مشترک شورای شهرستان قزوین با استاندار، پیشنهاد احداث خانه ملت برای استقرار نمایندگان مجلس، شورای اسلامی شهر و شهرستان و شورای ادواری در یک مکان مورد موافقت قرارگرفت و قول تخصیص زمین از سوی استانداری داده شد.

چگینی ادامه داد: می توان یک کد بودجه را به عنوان مشارکت در احداث خانه نمایندگان ملت که برای اولین بار در کشور انجام می شود، برای این منظور اختصاص داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل کسبه بازارچه مهدیه اشاره کرد و گفت: شهرداری برای این کسبه تا آخر امسال دو قراداد منعقد کرده که یکی تا اواخر آذرماه و دیگری تا پایان اسفندماه است؛ اما این سؤال مطرح می شود که چرا باید برای یک کاسب احساس ناامنی ایجاد شود؟؛ بنابراین اگر قراردادی منعقد می شود باید تا پایان شهریورماه سال بعد باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: این گونه رفتارهای شهرداری در معیشت افراد تاثیر گذار است و زندگی آنان را مختل می کند.

وی در بخش دیگری از این جلسه که به بررسی وضعیت پروژه مهر و ماه پرداخته شد، تأکید کرد: سرمایه گذار این پروژه باید طبق قرارداد عمل می کرد؛ اما در حال حاضر شاهد تخلف ساختمانی از سوی آن هستیم؛ درحالی که سرمایه گذار بدون اجازه شهرداری حق دخالت در افزودن بخش تجاری را نداشت و این کار نوعی نقض قرارداد تلقی می شود.

چگینی افزود: سرمایه گذار برای دریافت سود بیشتر تخلف کرده و لازم است تا با کارشناسی دقیق و بازخوانی مفاد قرارداد دوباره این موضوع بررسی شود.

رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع تر سهم شهرداری و سرمایه گذار در این پروژه مشارکتی مشخص و به همه تخلفات صورت گرفته در این پرونده رسیدگی شود.

چگینی در پایان، خواهان مذاکره در خصوص پروژه مهر و ماه با حضور مسئول حقوقی شهرداری و احقاق حقوق شهروندان در این پروژه شد.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط