شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

حق شناس:

‍ نگرانی های مطرح شده در خصوص تحقق پیوست زیست محیطی برای پروژه کمربند شرقی، هفت دره و امام رضا (ع) نگرانی های به حقی است و شهرداری نباید نسبت به آن مسامحه کند.

به گزارش روابط عمومی شورای شهرقزوین، محسن حق شناس عضو پارلمان محلی با بیان اینکه داشتن پیوستهای فرهنگی و محیط زیستی برای پروژه ها یک ضرورت است افزود:

 

 

دغدغه ای که اعضای شورا برای داشتن پیوست های فرهنگی و محیط زیستی برای پروژه ها دارند دغدغه درستی است و شهرداری باید به این موضوع توجه کند.

وی افزود: اگر پل امام رضا(ع) پیوست فرهنگی داشته باشد قطعا برای دوری از ایجاد اختلاف طبقاتی ساکنین  شمال و جنوب پل طرح های توانمند سازی طراحی و اجرا می شد.

معضلی که درحال حاضر بعد از احداث پل راه آهن شاهدش هستیم و اگر در گذشته این موضوع  سنجیده می شد و راهکارهای برون رفت آن نیز  عملیاتی می گردید امروزه شاهد فاصله زیاد طبقاتی بین شمال و جنوب پل راه آهن  نمی بودیم.

حق شناس تاکید کرد: در صورت عدم ارائه پیوست فرهنگی  در آتیه شاهد اختلاف طبقاتی 50برابری بین شمال و جنوب این پل خواهیم بود.

پروژه کمربندی شرق قزوین ماهیتا یک پروژه زیست محیطی و فرهنگی است، بستر رودخانه، سیلاب های فصلی، فضای سبز،  و مسیر پیاده رو و دوچرخه آن همه زمانی از ارزش برخوردار هستند که در بستر مطمئن مطالعات زیست محیطی محقق شوند. شک نکنیم کمربند شرقی قطعه ای از بستر رودخانه است که باید ارتباط آن و تاثیرات آن بر قبل و بعد رودخانه مطالعه و مشخص باشد   نگرانی های مطرح شده در خصوص تحقق پیوست زیست محیطی برای پروژه کمربند شرقی، هفت دره و امام رضا (ع) نگرانی های به حقی است و شهرداری نباید نسبت به آن مسامحه کند. و مجوزات قانونی دستگاه های ذیربط به همرآه پیوست ها باید به صورت مکتوب به شورا ارائه شود.

وی ادامه داد: اغماض در این مسئله ، تلاش شورای پنجم را در منظر دید آیندگان با چالش رو برو خواهد کرد.

وی در بخش دیگری ازسخنانش به موضوع حسابرسی و حضوراعضای شورا درکمیته حسابرسی اشاره کرد وگفت: طبق قانون بایستی دو یا سه عضو شورا در کمیته حسابرسی حضور داشته باشند که درخواست دارم این موضوع  پیگیری شود.

این عضو شورا تاکید کرد: نباید اجازه داد در گزارش ها چند سال پشت سرهم   حسابرسان مبانی اظهار نظر مشروط در یک سازمان  تداوم پیدا کند.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط