شنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

زهرا یوسفی در کمیسیون متبوع خویش تاکید کرد:

اجرای طرح باز پیرایی مجموعه ورزشی شقایق بر اساس قابلیت استفاده بانوان از این فضا باشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، جلسه کمیسیون ورزش و سلامت به ریاست دکتر زهرا یوسفی برگزار شد.

این جلسه با دستور کار بررسی طرح پیشنهادی در خصوص مجموعه ورزشی شقایق و با حضور مسئولین سازمان فرهنگی، ورزشی و سازمان خدمات طراحی شهرداری و ساير سازمان‌های ذيربط ادامه پیدا کرد.

دکتر یوسفی رئیس کمیسیون طی بررسی طرح پیشنهادی بر اجرای طرح بر اساس قابلیت استفاده بانوان از این فضا تاکید کرد و گفت:

فضاهای ورزشی موجود در سطح شهر برای استفاده بانوان محدود و کم است. با توجه به این که نيمي از جمعيت شهر را بانوان تشكيل می‌دهند؛ و حال كه بازپيرايی اين زمين در دستور قرار دارد باید به نحوی عمل كنيم كه بانوان شهر هم بتوانند از این امکانات استفاده نمايند.

وی افزود: مجموعه ورزشی شقایق در قلب شهر قرار دارد و توجه به ظاهر آن و زيباسازي اين مجموعه در كنار حفظ استانداردهاي ورزشی، بسيار مهم است و بر آرامش بصری و روانی شهر تاثيرگذار است.

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه از روسای سازمان فرهنگی، ورزشی و سازمان خدمات طراحی شهرداری خواست تا اجرای پيست دوچرخه سواری مخصوص بانوان را بطور جدی پيگيری نموده و تمهيدات آن را فراهم نمايند.

 

تصاویر مرتبط