97/09/22- حضور رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در چهارمین اجلاس استانی نماز با موضوع شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز.