97/09/20-آئین افتتاح مرکز کارآفرینی بانوان با حضور بانوان شورای اسلامی شهر قزوین .