پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين:

احداث پارک سوار بويين زهرا در دستور کار سازمان پايانه ها قرار گرفت

احداث پارک سوار بويين زهرا جهت اسکان و ساماندهي وضعيت سواري هاي کرايه و مسافران با اعتبار 500 ميليون ريال در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.

 

مدير عامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: احداث پارک سوار بويين زهرا جهت اسکان و ساماندهي وضعيت سواري هاي کرايه و مسافران با اعتبار 500 ميليون ريال در دستور کار اين سازمان قرار گرفت.
سعيد فرازمند راد در گفت و گو با پيام شهر اظهار کرد: اين طرح در مرحله شناسايي امكانات و وضعيت تملك قرار دارد كه پس از مشخص شدن تملك، طراحي اين ايستگاه پارك سوار، در صورت تامين اعتبار به سرعت عمليات احداث آن آغاز و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به انجام برسد.
وي در ادامه عنوان کرد: امکانات اين پارک سوار شامل دفاتر و کيوسک هاي شرکت هاي مسافربري، محل اسکان مسافران و سرويس بهداشتي است که در انتهاي خيابان راه آهن، ابتداي جاده بوئين زهرا و جنب بوستان رز احداث خواهد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط