چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

عرشیان:

جایگاه ویژه کنترل هوشمند آرم و علائم خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در سازمان تاکسیرانی ایجاد شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ایجاد جایگاه ویژه بازدید و کنترل هوشمند آرم و علائم خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان افزود: این جایگاه ویژه که در پارکینگ سازمان تاکسیرانی ایجاد شده، مجهز به چهار دوربین و همچنین دوربین پلاک خوان است و به صورت هوشمند به پایگاه داده سازمان تاکسیرانی متصل است.

وی تصریح کرد: این سیستم به اپراتور و کاربر امکان می دهد، بدون حضور فیزیکی و از طریق دوربین های نظارتی، در محل کار خود، به طور هوشمند، آرم و علائم تاکسی ها، وانت بارها و خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی زیر 6 تُن را کنترل کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری گفت: با توجه به این که خودروهای ساماندهی شده و تحت پوشش سازمان تاکسیرانی، باید دارای آرم و علائم شامل خط کشی، علائم شطرنجی و کد خودرو باشند و روند صدور و تمدید مجوز خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی نیازمند بازدید آرم و علائم خودرو توسط کارشناس سازمان تاکسیرانی است، ایجاد این جایگاه، باعث کاهش اتلاف وقت مراجعین محترم شده و روند بازدید در راستای تکریم ارباب رجوع، سریع تر صورت می پذیرد.

عرشیان اظهار داشت: بعد از کنترل و تایید آرم و علائم به صورت هوشمند، مراحل اداری جهت تمدید و صدور مجوز خودرو انجام شده و کارت مجوز فعالیت صادر و یا تمدید می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط