چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

صادقی، مدیرمنطقه دو شهرداری قزوین خبرداد؛

بررسی184پرونده توسط واحد اجرای احکام منطقه دو قزوین در نیمه نخست سال جاری

مدیرمنطقه دو شهرداری قزوین گفت:184 پرونده در شش ماهه ابتدای سالجاری در واحد اجرای احکام منطقه دو بررسی شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فرامرزصادقی افزود: در نیمه نخست سال جاری 184فقره پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع شده است که از این تعداد برای41 فقره پرونده رای جریمه صادر شده است.

وی تصریح کرد:این جرایم شامل دیون معوقه، تخلفات ساختمانی، رای کمیسیون ماده صد و... است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین بیان کرد:از184فقره پرونده ای که درسال جاری به اجرای احکام ارجاع شده است برای73پرونده رای تخریب صادر شده که تخریب73ملک که بخشی از آن مربوط به سال گذشته می باشد اجرایی شده است ومابقی در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: در این مدت 5باب اماکن صنفی وملک هم به دلیل عدم پرداخت دیون معوقه و رعایت قوانین شهرداری پلمپ شده اند.

صادقی با تاکید بر اینکه بسیاری از شهروندان نسبت به قوانین شهرداری آگاهی دارند امانسبت به رعایت آن اقدام نمی کنند یادآور شد: عدم رعایت قوانین شهرداری باعث صدور رای جریمه وتخریب ملک خواهد شد.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط