نشست مشترک طاهرخانی، شهردار قزوین با نخجوانی، مدیر گروه شرکت‌های شاتل