دیدار اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین