بازدید دکتر صفری، شهردار قزوین، از دومین نمایشگاه بزرگ فروش آثار هنری اکسپو