آئین تجلیل از رئیس و اعضا تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین