دومین نشست مجمع عمومی شورای مشورتی سیاست‌گذاری (شمس) قزوین 1404