موفقیت اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قزوین در سیزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی ایران