ليست برنامه ها و ساعات پخش راديو شهر-  تابستان 97

 

قابل دريافت بر روي موج FMرديف 94.2 مگاهرتز

ساعت پخش

زمان  برنامه

نام برنامه

ردیف

8:55 8:40

10 دقیقه

حقوق شهروندی

1

10:55 10:40

15 دقیقه

گفتگو با معاونان و مدیران شهرداری قزوین

و اعضای شورای اسلامی شهر

2

12:40 12:35

5 دقیقه

گزاش ترافیک ظهر + توصیه های ترافیکی

3

16:05 15:55

10 دقیقه

خبر + معرفی پروژه ه

4

17:25 15 : 17

10 دقیقه

سامانه 137(پیگیری مطالبات مردمی)

5

19:10 19:05

5 دقیقه

گزارش ترافیک عصر

6

23:25 23:20

5دقیقه

داستانک

7